زمین با امکان ساخت سوله (زمین صنعتی)

منطقه متراژ (متر مربع) قیمت (میلیون تومان) شماره تماس
جاده تبریز صوفیان 4500 650 09148372311

توضیحات:

یک قطعه زمین ۴۵۰۰متری در ورودی شهرک تخصصی مصالح ساختمانی ۳۰۰ متر فاصله تا جاده دارای سند ششدانگ رسمی . کارهای تغییر کاربری واخذ مجوزات از ادارات محیط زیست ،اتاق اصناف و... آزمایش خاک از مرکز تحقیقات