فروش زمین زراعی

منطقه متراژ (متر مربع) قیمت (میلیون تومان) شماره تماس
تبریز روستای آرپادره سی 1500 50 09143156114

توضیحات:

فروش زمین زراعی به متراژ ۱۵۰۰متر قیمت هر متر ۸۰۰۰۰۰تومان بغل زمین فوق دارای امتیاز اب برق گاز میباشد